Utwórz fakturę

GLOBS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GLOBS
PIN 31360572
TIN 2020820538
Numer VAT SK2020820538
Data utworzenia 20 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GLOBS
Hviezdoslavovo námestie 13
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 417 010 €
Zysk -35 679 €
Kapitał 887 487 €
Kapitał własny 49 888 €
Dane kontaktowe
E-mail elgaucho@elgaucho.sk
Telefon(y) 0232121212
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 885,190
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 74,354
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 74,354
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 46,550
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,804
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 788,438
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 32,562
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 32,562
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 600,307
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 393,746
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 393,746
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 204,255
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,306
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 155,569
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 154,534
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,035
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22,398
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,725
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 16,673
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 885,190
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,957
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,249
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,342
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -48,591
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,679
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 921,147
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,735
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,735
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 719,360
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 357,936
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,936
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 228,047
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,128
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 46,280
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,326
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,643
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,707
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,707
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 123,089
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,417,059
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,417,010
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,398,942
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,278
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,790
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,416,402
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 571,772
D. Usług (účtová grupa 51) 494,205
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 259,772
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 184,514
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,134
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,124
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,625
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,469
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,469
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,277
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,282
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 608
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 332,965
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 49
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,511
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,591
2. Pozostałe koszty (562A) 14,591
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,920
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,462
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -31,854
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,825
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,825
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -35,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360572 TIN: 2020820538 Numer VAT: SK2020820538
 • Zarejestrowana siedziba: GLOBS, Hviezdoslavovo námestie 13, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 październik 1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Yonathan Dakar Himi 6 639 € (100%) Obchodná 19 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Yonathan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Yonathan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.05.1997
   29.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   08.09.2006Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   07.09.2006Zrušené sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   29.05.1997Noví spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bottova 353/1 Bytča
   Tauofik El Hajry Cassablanka Marocké kráľovstvo
   Gad Himi Netanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zehava Paula Ben Barouch Netanya Izrael
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anja Luther Ještedská 121 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   13.09.1995Noví spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bottova 353/1 Bytča
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Einat Sbirlo 2 Richovot Shaman Izrael
   07.12.1994Noví spoločníci:
   Gad Himi Netanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zehava Paula Ben Barouch Netanya Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Erez Avidan Netanya Izrael
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Richard Elkarief Netania Izrael
   Yosef Haliva Netanya Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : okr. Žilina 855 Teplička
   Arie Shlush Netania Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   11.11.1994Noví spoločníci:
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Einat Sbirlo 2 Richovot Shaman Izrael
   10.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Meir Amour Nehanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Arie Shlush Netania Izrael
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Erez Avidan Netanya Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : okr. Žilina 855 Teplička
   14.03.1994Noví spoločníci:
   Meir Amour Nehanya Izrael
   13.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Charly Dahan Netania Izrael
   29.11.1993Noví spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Yosef Haliva Netanya Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   GLOBS, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Charly Dahan Netania Izrael
   Tauofik El Hajry Cassablanka Marocké kráľovstvo
   Richard Elkarief Netania Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Arie Shlush Netania Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anja Luther Ještedská 121 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Arie Shlush Netania Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava