Utwórz fakturę

Ateliér Gergely - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ateliér Gergely
PIN 31360581
TIN 2020352774
Numer VAT SK2020352774
Data utworzenia 20 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ateliér Gergely
Mlynské Nivy 70
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 109 €
Zysk -14 253 €
Kapitał 128 735 €
Kapitał własny -27 075 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0327762588, 0905516036, 0907785622, 0918667974
Telefon(y) kom. 0905516036, 0907785622, 0918667974
Nr(y) faksu 0327762588
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 126,406
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,528
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,528
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,965
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,563
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 92,625
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,595
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,595
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,086
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,276
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,276
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,544
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,266
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,938
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,732
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,206
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 253
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 253
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 126,406
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,328
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,158
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -36,536
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,921
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,457
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,253
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 167,734
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,737
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,737
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 125,817
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 68,907
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,907
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,537
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,601
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,321
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,775
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,676
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 180
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 180
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 40,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 85,111
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,109
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,288
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,824
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -3
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,140
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,653
D. Usług (účtová grupa 51) 18,246
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 50,373
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,309
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,316
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,748
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 623
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,023
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,023
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 222
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,031
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 50,213
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 671
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 671
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -670
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,701
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,552
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,552
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,253
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360581 TIN: 2020352774 Numer VAT: SK2020352774
 • Zarejestrowana siedziba: Ateliér Gergely, Mlynské Nivy 70, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anton Slatinský Kalinkovo 360 Kalinkovo 900 43 20.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Július Gergely 6 639 € (100%) Nidau 2560 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.12.2012Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 70 Bratislava 821 05
   12.12.2012Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   25.09.2009Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   24.09.2009Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   08.04.2009Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Kalinkovo 360 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 20.10.1993
   07.04.2009Zrušené sidlo:
   Cabajská 6 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.1993
   13.02.2008Nové sidlo:
   Cabajská 6 Nitra 949 01
   12.02.2008Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   11.01.2005Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.1993
   10.01.2005Zrušené sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava
   22.06.1999Nové predmety činnosti:
   strihanie a párovanie káblových zväzkov a elektrických tabiel do automobilov a autobusov
   autoelektrikárstvo
   Noví spoločníci:
   Július Gergely Aalmattenweg 29 Nidau 2560 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Gergely Waserstrasse 16 Biel Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   Ateliér Gergely, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Július Gergely Waserstrasse 16 Biel Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava