Utwórz fakturę

MASTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MASTEX
PIN 31360696
TIN 2020321930
Numer VAT SK2020321930
Data utworzenia 22 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MASTEX
Fibichova 16
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 959 515 €
Zysk 332 564 €
Kapitał 2 257 441 €
Kapitał własny 205 217 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243424876, 0243424340, 0248700611
Telefon(y) kom. 0915537893
Nr(y) faksu 0243424876
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,534,336
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,718
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,718
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,718
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,468,823
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,823,150
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,381
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,817,769
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 347,691
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 333,488
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,488
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,555
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,648
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 3,247
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 3,247
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 294,735
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,244
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 286,491
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,795
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,795
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,534,336
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,558
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 699
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 699
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,324
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,324
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 332,564
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,947,651
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,872
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,872
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,901,256
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,654,524
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,654,524
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 182,291
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,920
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,569
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,952
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,246
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12,246
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,277
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 229,127
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 107
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 229,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 675,039
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 959,515
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 101,153
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 573,885
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 282,810
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 522,277
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 83,093
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,926
D. Usług (účtová grupa 51) 63,518
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 309,992
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 223,671
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,173
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,148
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,006
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,666
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,666
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,076
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 437,238
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 487,501
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 373
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 353
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,985
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,609
2. Pozostałe koszty (562A) 1,609
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,376
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,612
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 427,626
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 95,062
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 95,062
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 332,564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360696 TIN: 2020321930 Numer VAT: SK2020321930
 • Zarejestrowana siedziba: MASTEX, Fibichova 16, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01 22.10.1993
  Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01 22.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Dudík 3 850 € (55.2%) Harmónia 3655 Modra 900 01
  Ing. Martin Jančo 1 527 € (21.9%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Jara Farkašová 1 593 € (22.9%) Fibichova 1890/16 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01
   04.06.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Myšáková Cabanova 13/D Bratislava 841 02
   27.10.2010Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, servis a kontrola nevyhradených technických tlakových zariadení
   05.03.2010Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Myšáková Cabanova 13/D Bratislava 841 02
   04.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   07.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Jara Farkašová Fibichova 1890/16 Bratislava 821 05
   Ing. Ľuboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.10.1993
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.10.1993
   06.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   30.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   29.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   22.10.1993Nové obchodné meno:
   MASTEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fibichova 16 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom predaja a predaj tovaru v rámci ohlasovej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode s priemyselným a potravinárskym tovarom a sprostredkovanie služieb
   činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu-poradenská činnosť v oblasti marketingu a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava