Utwórz fakturę

PREGALIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy PREGALIM
PIN 31360807
TIN 2020343886
Numer VAT SK2020343886
Data utworzenia 18 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PREGALIM
Palisády 33
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 357 740 €
Zysk 21 468 €
Kapitał 119 172 €
Kapitał własny 89 205 €
Dane kontaktowe
E-mail pregalim@pregalim.sk
Telefon(y) 0254789420, 0254789422, 0254789424, 0264361171, 0905246696
Telefon(y) kom. 0905246696
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 16,031
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 16,031
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,031
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,732
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20,572
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,782
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,563
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 83,763
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,118
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,810
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 27,200
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,468
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,645
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 459
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 26,186
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,431
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,142
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 613
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 357,740
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 300,787
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 55,991
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 962
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 330,121
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 209,231
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,546
C. Usług (účtová grupa 51) 60,828
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 41,395
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 254
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,125
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,742
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 27,619
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 77,173
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 36
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -34
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 27,585
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,117
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 21,468
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :31360807 TIN: 2020343886 Numer VAT: SK2020343886
 • Zarejestrowana siedziba: PREGALIM, Palisády 33, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 01.01.2016
  Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 05.04.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Hraško 3 320 € (50%) Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  Ing. Jana Hrašková 3 320 € (50%) Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.04.2016Noví spoločníci:
   Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 05.04.2016
   22.01.2016Nové sidlo:
   Palisády 33 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
   Noví spoločníci:
   Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2016
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   PREGALIM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu