Utwórz fakturę

ITP Control - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ITP Control
PIN 31360831
TIN 2020329355
Numer VAT SK2020329355
Data utworzenia 13 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITP Control
Jaroslavova 11
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 198 198 €
Zysk 3 765 €
Kapitał 794 311 €
Kapitał własny 378 669 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263531096, +421263531094, +421263531095
Telefon(y) kom. +421902805136
Nr(y) faksu 0263531096
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 736,237
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 179,788
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 179,788
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 94,613
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 85,175
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 555,412
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 229,201
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 288
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 228,913
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 318,628
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 318,152
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 318,152
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 219
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 257
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,583
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,851
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,732
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,037
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,037
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 736,237
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 378,718
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 353,045
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 353,045
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,765
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,519
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,305
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 22,682
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 308,888
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 161,068
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161,068
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 83,240
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,589
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,819
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,972
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,200
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,326
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,188,525
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,198,198
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 412,480
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 776,045
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 840
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,186
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 288,995
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,456
D. Usług (účtová grupa 51) 394,535
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 438,719
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 320,615
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 109,924
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,180
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,414
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,409
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,409
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,658
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,012
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 475,539
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,292
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 409
2. Pozostałe koszty (562A) 409
O. Walutowe straty (563) 990
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 893
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,268
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,744
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,979
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,979
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,765
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360831 TIN: 2020329355 Numer VAT: SK2020329355
 • Zarejestrowana siedziba: ITP Control, Jaroslavova 11, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01 13.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Janšák 5 377 € (27%) Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
  Ing. Ľubomil Janšák, CSc. 3 386 € (17%) Komárnická 11 Bratislava 821 03
  FINTEC s.r.l. 6 772 € (34%) Sesto San Giovanni (Milano) 200 99 Taliansko
  Veronika Janšáková 996 € (5%) Košická 43 Bratislava 821 08
  Franco Barberis 3 386 € (17%) Cambiago (MI) Taliansko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.07.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomil Janšák , CSc. Komárnická 11 Bratislava 821 03
   Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.10.1993
   28.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ľubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 13.10.1993
   16.07.2005Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via G.Di Vittorio 427 Sesto San Giovanni (Milano) 200 99 Taliansko
   Veronika Janšáková Košická 43 Bratislava 821 08
   15.07.2005Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Martin Richard Feder Warrender Way 11 Ruislip HA4 8EB Veľká Británia
   15.06.2004Nové obchodné meno:
   ITP Control s.r.o
   Nové sidlo:
   Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Martin Richard Feder Warrender Way 11 Ruislip HA4 8EB Veľká Británia
   Ľubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 13.10.1993
   14.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ITALPOINT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   13.07.1999Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   12.07.1999Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   13.10.1993Nové obchodné meno:
   ITALPOINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava