Utwórz fakturę

KOVO - UNIVERSAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy KOVO - UNIVERSAL
Stan Zniszczono
PIN 31360971
TIN 2020336472
Numer VAT SK2020336472
Data utworzenia 02 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOVO - UNIVERSAL
Hospodárska 9
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 279 891 €
Zysk -8 €
Kapitał 345 487 €
Kapitał własny 258 560 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421949280113
Telefon(y) kom. +421944112730, +421949280113
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 391,003
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 390,886
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 38,711
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 38,711
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 197,877
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 197,877
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 197,877
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 154,298
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 154,190
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 108
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 117
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 117
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 391,003
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,095
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 251,680
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 399
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 399
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,385
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,989
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,604
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,908
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,020
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,020
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,619
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,225
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,225
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,993
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 458
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,943
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,269
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 241,143
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 279,891
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 184,286
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 56,857
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 38,712
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 269,091
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 208,749
D. Usług (účtová grupa 51) 46,147
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,452
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,325
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,095
4. Koszty społeczne (527, 528) 32
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 390
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,800
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,959
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,849
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,196
2. Pozostałe koszty (562A) 7,196
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,653
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,848
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 952
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016
 • PIN :31360971 TIN: 2020336472 Numer VAT: SK2020336472
 • Zarejestrowana siedziba: KOVO - UNIVERSAL, Hospodárska 9, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   KOVO - UNIVERSAL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   13.10.1998Nové sidlo:
   Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   02.11.1993Nové obchodné meno:
   KOVO - UNIVERSAL, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným