Utwórz fakturę

DUAL PRODUCTION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy DUAL PRODUCTION
PIN 31361137
TIN 2020301844
Numer VAT SK2020301844
Data utworzenia 01 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUAL PRODUCTION
Štefánikova 6
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 535 584 €
Zysk 15 466 €
Kapitał 7 427 875 €
Kapitał własny 105 521 €
Dane kontaktowe
E-mail dual@dual.sk
Telefon(y) 0262803407
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,290,868
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 130,856
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 130,856
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 130,856
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,104,219
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,720,887
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,720,887
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,484,940
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,990,310
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,990,310
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,200,200
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 294,430
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 898,392
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 896,059
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 55,793
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 55,793
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,290,868
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,987
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 98,218
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,218
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,466
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,157,916
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,020,720
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,020,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 720
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,127,880
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,099,018
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,099,018
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,784
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,204
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,619
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,255
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,316
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,316
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,965
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 11,965
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,535,679
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,535,584
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 644
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,534,940
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,494,179
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 484
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,978
D. Usług (účtová grupa 51) 20,134,159
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 170,698
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 123,405
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 43,121
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,172
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 166,662
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 166,662
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 608
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,574
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,405
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 389,963
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 95
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 95
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,512
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,000
2. Pozostałe koszty (562A) 20,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,512
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,417
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,988
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,522
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,522
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,466
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016