Utwórz fakturę

ASC Applied Software Consultants - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASC Applied Software Consultants
PIN 31361161
TIN 2020301855
Numer VAT SK2020301855
Data utworzenia 27 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASC Applied Software Consultants
Svoradova 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 129 287 €
Zysk 147 274 €
Dane kontaktowe
E-mail info@asc.sk
Telefon(y) 0244252580, 0244450535
Nr(y) faksu 0244450536
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 530,331
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,034
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,625
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,625
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,409
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,409
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 20,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 486,747
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 160,345
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 160,420
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,420
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -75
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 316,402
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,438
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 300,964
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,550
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,550
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 530,331
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,573
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,274
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,458
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 604
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 604
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 355,361
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,078
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,078
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 269,841
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,300
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,540
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,602
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,226
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,226
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 11,267
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,300
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,129,287
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,129,287
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 68,117
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,060,794
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 939,030
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 35,590
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,565
D. Usług (účtová grupa 51) 677,620
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 166,384
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 120,371
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,769
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,244
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 976
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,771
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,771
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,124
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 190,257
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 367,136
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,727
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10,698
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,722
O. Walutowe straty (563) 4,032
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,690
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,005
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 192,262
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,988
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,988
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 147,274
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361161 TIN: 2020301855 Numer VAT: SK2020301855
 • Zarejestrowana siedziba: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava 27.10.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Gottweis 6 639 € (100%) Svoradova 7 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.08.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   vydavateľská činnosť
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   15.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   školiaca činnosť v oblasti software, hardware, výpočtovej a kancelárskej techniky
   kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   inštalácia a údržba software a hardware
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   27.10.1993Nové obchodné meno:
   ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svoradova 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v oblasti software, hardware, výpočtovej a kancelárskej techniky
   kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   inštalácia a údržba software a hardware
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava