Utwórz fakturę

SLOMIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOMIK
PIN 31361269
TIN 2020296157
Numer VAT SK2020296157
Data utworzenia 03 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOMIK
Zadunajská cesta 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 223 035 €
Zysk 137 374 €
Kapitał 3 145 154 €
Kapitał własny 1 200 228 €
Dane kontaktowe
E-mail slomik@slomik.sk
Telefon(y) 0263530098, 0263530100, 0263530109, 0903469099
Telefon(y) kom. 0903469099
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,093,060
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 571,438
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 571,438
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 27,186
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 157,579
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 386,673
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,502,698
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,941,866
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,941,866
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 20,074
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 20,074
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,074
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 514,371
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,319
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,319
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 503,052
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,387
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,504
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,883
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,924
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,924
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,093,060
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,337,602
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 172,610
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 172,610
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 496,787
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,261
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,261
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 513,570
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 513,570
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,374
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,755,458
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 149,561
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 140,296
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,265
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,195,344
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,173,235
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,173,235
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,881
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,742
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,486
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,127
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,127
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 401,426
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,223,035
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,207,105
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,544
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,386
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,000,505
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,772,830
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 53,933
D. Usług (účtová grupa 51) 772,627
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 279,212
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 196,207
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 68,887
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,118
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 954
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 119,469
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 119,469
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,480
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 222,530
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 618,259
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46,409
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,331
2. Pozostałe koszty (562A) 17,331
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 29,078
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -46,409
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 176,121
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 38,747
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 38,747
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 137,374
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361269 TIN: 2020296157 Numer VAT: SK2020296157
 • Zarejestrowana siedziba: SLOMIK, Zadunajská cesta 12, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01 03.06.2002
  Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10 16.07.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Róbert Cséfalvay 120 827 € (70%) M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
  Ing. Klaudia Sólymosová Spoločný zástupca 0 € (0%) Hadrianova 6 Bratislava 851 10
  Ing. László Sólymos 51 783 € (30%) Hadrianova 6 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2014Noví spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Spoločný zástupca Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   Ing. László Sólymos Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   13.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   22.10.2010Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 12 Bratislava 851 01
   21.10.2010Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám 5 Bratislava 811 03
   27.07.2010Noví spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.07.2010
   26.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   18.09.2007Noví spoločníci:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   17.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   07.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   06.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   18.07.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01 Vznik funkcie: 03.06.2002
   17.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Zsolt Lengyel Nám. priateľstva 2172/28 Dunajská Streda 929 01
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 03.06.2002
   27.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Zsolt Lengyel Nám. priateľstva 2172/28 Dunajská Streda 929 01
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 03.06.2002
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   26.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava
   Ing. Juraj Mészáros L. Svobodu 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   08.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava
   Ing. Juraj Mészáros L. Svobodu 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   07.09.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Johanes Hládkov 6 Praha 6 Česká republika
   Marietta Mikulski Piazza Sant Ambrogio 1 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Juza Sama Chalúpku 995 Stupava 900 31
   03.11.1993Nové obchodné meno:
   SLOMIK, s r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Johanes Hládkov 6 Praha 6 Česká republika
   Marietta Mikulski Piazza Sant Ambrogio 1 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Juza Sama Chalúpku 995 Stupava 900 31