Utwórz fakturę

ALPE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ALPE SLOVAKIA
PIN 31361455
TIN 2020393188
Numer VAT SK2020393188
Data utworzenia 11 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALPE SLOVAKIA
Koniarikova 16
91700
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 507 200 €
Zysk 12 836 €
Kapitał 989 087 €
Kapitał własny 577 861 €
Dane kontaktowe
E-mail info@alpesk.sk
Telefon(y) 0335531070
Telefon(y) kom. +421903642695, +421904282636, 0903281636, 0903642695, 0903711377, 0904282636
Nr(y) faksu 0335531070
Date of updating data: 17.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,112,819
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,069,279
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 922,279
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 25,285
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 585,828
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 311,166
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 147,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 147,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,967
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,704
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,010
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,254
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 440
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,664
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,664
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,664
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,599
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 891
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,708
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,573
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,573
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,112,819
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,697
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 73,027
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 568,339
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 568,339
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -70,145
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,145
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,836
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,591
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 150,486
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,613
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 148,873
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 155,405
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 212,023
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,413
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,413
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 178,939
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,351
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,825
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,495
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,677
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,677
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,531
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,531
Date of updating data: 17.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 507,591
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 507,200
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 970
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 469,229
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,950
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,051
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 471,724
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 230,945
D. Usług (účtová grupa 51) 96,655
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,377
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,238
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,746
4. Koszty społeczne (527, 528) 393
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 53,987
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18,189
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,571
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,476
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 142,599
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 390
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 390
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,150
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,082
2. Pozostałe koszty (562A) 19,082
O. Walutowe straty (563) 598
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 470
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,760
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,716
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,836
Date of updating data: 17.08.2015
Date of updating data: 17.08.2015
 • PIN :31361455 TIN: 2020393188 Numer VAT: SK2020393188
 • Zarejestrowana siedziba: ALPE SLOVAKIA, Koniarikova 16, 91700, Trnava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.1995Nové sidlo:
   Koniarikova 16 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bobek Golianova 34 Trnava 917 00
   23.01.1995Zrušené sidlo:
   Černyševského 35 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gonda Černyševského 35 Bratislava
   11.11.1993Nové obchodné meno:
   ALPE SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 35 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   ALPE Handels - GmbH, Enns Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gonda Černyševského 35 Bratislava