Utwórz fakturę

PHARMADENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PHARMADENT
PIN 31361498
TIN 2020854297
Numer VAT SK2020854297
Data utworzenia 12 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PHARMADENT
Špitálska 20
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 400 687 €
Zysk 37 €
Kapitał 206 315 €
Kapitał własny 14 681 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252964560, 02
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,289
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,289
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,289
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 257,980
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 117,387
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 986
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,770
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 259,269
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,717
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 7,377
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 37
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 244,552
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 381
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 236,863
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 194,110
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,770
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,401
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,582
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,308
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,400,687
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,342,771
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 57,901
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,396,023
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,182,502
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,097
C. Usług (účtová grupa 51) 49,556
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 133,795
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 285
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,400
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,388
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,664
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 152,517
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 9
X. Interesu dochód (662) 9
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,754
M. Koszty oprocentowania (562) 206
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,548
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,745
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,919
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,882
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 37
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361498 TIN: 2020854297 Numer VAT: SK2020854297
 • Zarejestrowana siedziba: PHARMADENT, Špitálska 20, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhMr. Soňa Solárová Mateja Bela 7 Bratislava 12.11.1993
  MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava 22.10.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhMr. Soňa Solárová 3 319 € (50%) Mateja Bela 7 Bratislava
  MUDr. Matúš Ursíny 3 319 € (50%) Mišíkova 26 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.06.2004Nové sidlo:
   Špitálska 20 Bratislava 811 01
   15.06.2004Zrušené sidlo:
   Mišíková 26 Bratislava 811 06
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Bela 7 Bratislava Vznik funkcie: 12.11.1993
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1994
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   07.08.1998Noví spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   06.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   14.09.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore stomatológia
   18.11.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstva
   10.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   24.10.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.11.1993Nové obchodné meno:
   PHARMADENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíková 26 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru
   Noví spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava