Utwórz fakturę

MPM business - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MPM business
PIN 31361544
TIN 2020926479
Numer VAT SK2020926479
Data utworzenia 09 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MPM business
Vyšehradská 21
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 113 €
Zysk 1 013 €
Kapitał 1 957 €
Kapitał własny -2 292 €
Dane kontaktowe
E-mail info@arganolej.sk
Telefon(y) 0903272677, 0903323101, 0905393672
Telefon(y) kom. 0903323101, 0905393672
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,924
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,921
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,883
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,883
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 305
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 305
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 305
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,733
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,730
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,003
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,924
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 703
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,810
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,810
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,013
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,221
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,221
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 250
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,360
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 611
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,113
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,927
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,155
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,411
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,102
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 611
D. Usług (účtová grupa 51) 13,698
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,702
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,671
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 209
O. Walutowe straty (563) 70
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 139
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -209
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,493
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,013
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016