Utwórz fakturę

AUA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUA
PIN 31361595
TIN 2020889530
Numer VAT SK2020889530
Data utworzenia 08 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUA
Račianska 109/c
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 952 €
Zysk 17 937 €
Kapitał 51 976 €
Kapitał własny 18 860 €
Dane kontaktowe
E-mail dkrasto@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0903411892
Telefon(y) kom. 0903411892
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 74,098
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,221
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,221
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,221
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,155
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,961
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 10,961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,961
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,194
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,250
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,722
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,722
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 74,098
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,797
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,656
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,656
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,565
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,565
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,937
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,301
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,644
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 10,644
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 10,644
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,657
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 328
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 328
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,581
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 64,955
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,952
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,731
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,850
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,399
D. Usług (účtová grupa 51) 15,228
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 260
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,667
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,667
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,296
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,102
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,104
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 828
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 783
2. Pozostałe koszty (562A) 783
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -826
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,276
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,339
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,339
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,937
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361595 TIN: 2020889530 Numer VAT: SK2020889530
 • Zarejestrowana siedziba: AUA, Račianska 109/c, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Diana Mórová Vlčková 37 Bratislava 811 04 22.08.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Diana Mórová 3 319 € (50%) Vlčková 37 Bratislava 811 04
  Ing. arch. Ivan Móro, CSc. 3 319 € (50%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.09.2011Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   fotografické služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne služby
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Mgr. Diana Mórová Vlčková 37 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Diana Mórová Vlčková 37 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 22.08.2011
   23.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   spracovanie analytických a prieskumných prác v investičnej výstavbe, zameranie skutkového stavu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   12.08.2009Nové sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   11.08.2009Zrušené sidlo:
   Račianska 109/b Bratislava 831 02
   03.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Móro Hraničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1993
   02.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava
   08.11.1993Nové obchodné meno:
   AUA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/b Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   konzultačná a poradenská činnosť v odbore architektúry, urbanizmu, územného plánovania, životného prostredia, občianskych a bytových stavieb
   spracovanie zadávacích dokumentov v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   spracovanie analytických a prieskumných prác v investičnej výstavbe, zameranie skutkového stavu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Móro Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Móro , CSc. Gregorovej 14 Bratislava
   Ing. František Sabol Babuškova 10 Bratislava