Utwórz fakturę

MÜPRO SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy MÜPRO SK
PIN 31361617
TIN 2020352697
Numer VAT SK2020352697
Data utworzenia 10 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MÜPRO SK
Ulica Svornosti 12265/43
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 297 €
Zysk -272 518 €
Kapitał 51 927 €
Kapitał własny 48 940 €
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 21,881
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 21,881
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,881
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,640
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,288
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,790
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,128
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 88,521
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -331,875
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,652
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,652
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 50,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -116,009
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -272,518
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 420,396
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 262,609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 154,787
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 141,975
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,829
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,983
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,000
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 71,297
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 71,297
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 336,116
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,891
C. Usług (účtová grupa 51) 135,398
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 128,589
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,238
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -264,819
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -131,992
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,739
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,739
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -6,739
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -271,558
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -272,518
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016
 • PIN :31361617 TIN: 2020352697 Numer VAT: SK2020352697
 • Zarejestrowana siedziba: MÜPRO SK, Ulica Svornosti 12265/43, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Richard Nagy Harmónia 3634 Modra 900 01 01.01.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Secura Industriebeteiligungen AG 6 000 € (100%) Winterthur 8404 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2016Nové sidlo:
   Ulica Svornosti 12265/43 Bratislava 821 09
   03.02.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Nagy Harmónia 3634 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   16.03.2013Noví spoločníci:
   Secura Industriebeteiligungen AG Rudolf-Diesel-Strasse 3 Winterthur 8404 Švajčiarska konfederácia
   14.12.2006Nové obchodné meno:
   MÜPRO SK spol. s r.o.
   05.04.2000Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb