Utwórz fakturę

IKS & partner - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IKS & partner
PIN 31361625
TIN 2020329388
Numer VAT SK2020329388
Data utworzenia 08 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IKS & partner
Bencúrova 25
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 53 878 €
Zysk 7 729 €
Kapitał 14 077 €
Kapitał własny 6 482 €
Dane kontaktowe
E-mail ikspartner@stonline.sk
Telefon(y) +421243421041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,245
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 22,806
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,806
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,806
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,041
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 672
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 672
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 672
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,369
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 561
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,808
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 398
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,245
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,211
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -821
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -821
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,729
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,034
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,817
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 771
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 771
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 734
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 437
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,875
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,217
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,217
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 8,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,878
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 53,878
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,995
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,883
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,772
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,303
D. Usług (účtová grupa 51) 8,455
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,778
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,700
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,118
4. Koszty społeczne (527, 528) 960
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 500
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,937
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,937
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,336
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,106
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,237
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,013
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,284
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,284
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,729
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361625 TIN: 2020329388 Numer VAT: SK2020329388
 • Zarejestrowana siedziba: IKS & partner, Bencúrova 25, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 08.11.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Lýdia Ižová 2 656 € (40%) Jakabova 25 Bratislava 821 04
  Jozef Ižo 3 983 € (60%) Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 08.11.1993
   22.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   11.07.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   10.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   audítorská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   16.09.1996Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   15.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   06.02.1995Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   08.11.1993Nové obchodné meno:
   IKS & partner, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava