Utwórz fakturę

SANTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SANTECH
PIN 31361684
TIN 2020315385
Numer VAT SK2020315385
Data utworzenia 15 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SANTECH
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 375 018 €
Zysk -32 001 €
Kapitał 425 113 €
Kapitał własny 264 891 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244460177, +421244460176
Nr(y) faksu 0244259128
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 378,515
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 295,139
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 295,139
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 149,373
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 119,138
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,628
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,738
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,241
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 166
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,075
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,931
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,480
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,480
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 451
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,566
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,118
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,448
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,638
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,638
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 378,515
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,890
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 257,588
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 257,588
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,001
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,425
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 6,816
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 6,816
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 128,957
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,817
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,817
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 106,980
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,240
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,135
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 522
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 263
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,243
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,243
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 375,017
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 375,018
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,242
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 354,776
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 399,018
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,049
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,591
D. Usług (účtová grupa 51) 113,513
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,320
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 77,317
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,818
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,185
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,646
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,646
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 46,621
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -24,000
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 141,865
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 276
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,318
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,318
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,041
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -31,041
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,001
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361684 TIN: 2020315385 Numer VAT: SK2020315385
 • Zarejestrowana siedziba: SANTECH, Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28 15.11.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Imrich Kázmer 6 639 € (100%) Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.08.2011Nové predmety činnosti:
   masérske služby
   12.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1993
   25.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 15.11.1993
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1993
   24.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Pavla Jesenáková Furdekova 2568/19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Pavla Jesenáková Furdekova 2568/19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Oskar Kázmer Vážska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   18.03.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   07.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Kázmer Vážska 5 Bratislava
   06.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   16.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   15.09.1996Zrušeny spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   09.02.1996Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   08.02.1996Zrušeny spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   18.01.1995Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   17.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 01
   15.11.1993Nové obchodné meno:
   SANTECH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji