Utwórz fakturę

TRENDI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRENDI
PIN 31361749
TIN 2020313845
Numer VAT SK2020313845
Data utworzenia 17 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRENDI
Kulíškova 9
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 63 550 €
Zysk -7 069 €
Kapitał 54 464 €
Kapitał własny 1 654 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903405626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,690
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,690
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,690
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,414
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,208
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 259
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,701
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 47,104
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,224
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 31,870
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,080
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -30,296
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,069
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,880
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 677
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 22,589
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 239
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 923
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,947
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 21,614
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 63,550
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 60,366
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,184
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 69,071
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 37,406
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,845
C. Usług (účtová grupa 51) 7,849
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,937
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 533
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,973
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,528
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,521
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,266
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 153
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 153
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 741
N. Walutowe straty (563) 94
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 647
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -588
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,109
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,069
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361749 TIN: 2020313845 Numer VAT: SK2020313845
 • Zarejestrowana siedziba: TRENDI, Kulíškova 9, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08 28.11.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľudovít Vrba 6 639 € (100%) Kulíškova 9 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   17.11.1993Nové obchodné meno:
   TRENDI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   projektova činnosť v investičnej výstavbe
   reprografická činnosť
   vykonávanie bytových, občianskych a prie- myselných stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08