Utwórz fakturę

Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S.
PIN 31361862
TIN 2020344392
Numer VAT SK2020344392
Data utworzenia 18 listopad 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S.
Kresánkova 1
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 82 377 €
Zysk -49 605 €
Kapitał 440 966 €
Kapitał własny 343 757 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 316,044
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 272,328
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,140
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 26,516
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,251
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 43,896
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,816
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 539
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 368,295
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 284,969
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 55,102
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 55,102
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 29,305
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 250,167
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -49,605
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,326
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 899
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 78,226
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,604
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,590
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,511
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,521
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,201
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 82,377
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 82,377
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 131,439
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,002
C. Usług (účtová grupa 51) 18,626
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 91,413
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,130
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 16,693
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 575
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -49,062
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 60,749
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6,998
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1,500
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 5,000
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 498
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,581
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 4,680
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,901
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 417
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -48,645
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -49,605
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361862 TIN: 2020344392 Numer VAT: SK2020344392
 • Zarejestrowana siedziba: Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S., Kresánkova 1, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Izabela Čarnogurská člen Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 17.12.2008
  Ing. Ivan Čarnogurský predseda Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 17.12.2008
  Ing. Konštantín Viktorín člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 17.12.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Izabela Čarnogurská - člen Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.12.2008
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.12.2008
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 17.12.2008
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   RNDr Ján Regenda - podpredseda Tomanova 51 Bratislava
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.12.2003
   09.06.2005Nové sidlo:
   Kresánkova 1 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   rozvod tepla
   08.06.2005Zrušené sidlo:
   Matejkova 20 Bratislava 842 62
   06.10.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sekretárske a administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.12.2003
   05.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kačka - podpredseda Majerníkova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 11.12.2003
   27.04.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Vladimír Kačka - podpredseda Majerníkova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 11.12.2003
   RNDr Ján Regenda - podpredseda Tomanova 51 Bratislava
   26.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Havrančík - člen Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý - predseda Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Peter Lentvorský - člen Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer - člen Tignerova 4 Bratislava
   RNDr. Ján Regenda - člen Tomanova 51 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová Pribišova 2 Bratislava
   JUDr. Pavol Zeman Koncová 25 Bratislava
   18.11.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová Pribišova 2 Bratislava
   JUDr. Pavol Zeman Koncová 25 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský - člen Pod Zečákom 41 Bratislava
   23.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský - člen Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Havrančík - člen Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý - predseda Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Peter Lentvorský - člen Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer - člen Tignerova 4 Bratislava
   RNDr. Ján Regenda - člen Tomanova 51 Bratislava
   22.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Ján Škripeň Švabinského 14 Bratislava
   Ing. Ernest Špaček Bodrocká 11 Bratislava
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   konštrukčné práce v strojárstve
   poradenská a kozultačná činnosť v oblasti strojárstva, podnikania a obchodu
   údržba zelene
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Ján Škripeň Švabinského 14 Bratislava
   Ing. Ernest Špaček Bodrocká 11 Bratislava
   26.04.1995Zrušené obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Cigánik , DrSc. - člen Púpavova 37 Bratislava
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík - člen Janotova 14 Bratislava
   Ing. Jozef Krištúfek - člen Baníkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Pauchly - člen Družstevná 4 Modra
   Ing. Ján Škripeň - člen Švabinského 14 Bratislava
   18.11.1993Nové obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Nové sidlo:
   Matejkova 20 Bratislava 842 62
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, stavebníctva a zákaziek
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a ekológie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marek Cigánik , DrSc. - člen Púpavova 37 Bratislava
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík - člen Janotova 14 Bratislava
   Ing. Jozef Krištúfek - člen Baníkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Pauchly - člen Družstevná 4 Modra
   Ing. Ján Škripeň - člen Švabinského 14 Bratislava