Utwórz fakturę

C - Shop - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy C - Shop
PIN 31362028
TIN 2020301899
Numer VAT SK7020000097
Data utworzenia 24 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C - Shop
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 932 054 €
Zysk 3 092 342 €
Kapitał 9 922 420 €
Kapitał własny 7 951 117 €
Dane kontaktowe
E-mail c-shop@c-shop.sk
Telefon(y) 0268207272
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,765,122
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 287,704
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 287,704
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 124,808
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 162,896
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,475,558
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,092,105
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 361
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,091,744
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,374
8. Podatek odroczony należności (481A) 14,374
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,366,852
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,759,762
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 889,967
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 869,795
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 2,604,874
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,124
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,227
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,227
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,860
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,842
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 18
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,765,122
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,099,645
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,092,342
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,665,357
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,002,294
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 2,000,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,294
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 6,120
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 6,120
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,570,616
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 948,738
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,808
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648,930
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,730
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,312
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20,999
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 563,837
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 86,327
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,528
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 69,799
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 120
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 120
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,931,611
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,932,054
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,419,299
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,512,312
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 93
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,928,935
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,841,208
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 114,583
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -250
D. Usług (účtová grupa 51) 1,197,259
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 679,561
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 476,001
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 166,313
4. Koszty społeczne (527, 528) 37,247
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,643
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,632
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,632
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,106
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,193
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,003,119
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,778,811
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 870
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 867
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 867
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,498
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,103
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 15,103
O. Walutowe straty (563) 41
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 354
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,628
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,988,491
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 896,149
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 884,375
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 11,774
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,092,342
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016
 • PIN :31362028 TIN: 2020301899 Numer VAT: SK7020000097
 • Zarejestrowana siedziba: C - Shop, Einsteinova 25, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 01.07.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Veolia Energia Slovensko, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Jérôme Olivier Valette Kysucká 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.06.2016
   03.02.2015Nové predmety činnosti:
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2
   Noví spoločníci:
   Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   04.09.2009Nové sidlo:
   Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.07.2009
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   C - Shop, spol. s r.o.
   24.11.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel