Utwórz fakturę

BELLCom - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BELLCom
PIN 31362036
TIN 2020310820
Numer VAT SK2020310820
Data utworzenia 23 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BELLCom
Dobšinského 20
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 59 015 €
Zysk 12 714 €
Kapitał 83 645 €
Kapitał własny 49 148 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336400686
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 106,934
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 106,934
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,816
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,591
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,591
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 225
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 94,118
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 88,447
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,671
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 106,934
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,862
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 41,845
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 41,845
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,714
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,072
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,840
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,832
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,485
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,485
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 490
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 506
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,351
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,400
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 59,015
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 58,994
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,424
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,563
D. Usług (účtová grupa 51) 7,641
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,975
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,377
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,110
4. Koszty społeczne (527, 528) 488
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,048
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,591
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,790
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 291
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 42
2. Pozostałe koszty (562A) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -291
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,300
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,586
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,586
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,714
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015