Utwórz fakturę

MAYA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy MAYA
PIN 31362095
TIN 2020296190
Numer VAT SK2020296190
Data utworzenia 25 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAYA
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 378 901 €
Zysk 204 505 €
Kapitał 9 565 394 €
Kapitał własny 7 132 729 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244460014, +421244460011
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,793,595
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 134,077
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,060
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 60
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 8,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 118,806
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 118,806
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,211
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 7,211
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,655,333
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,988
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 481
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 53,507
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 450,377
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 352,749
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,749
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,747
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,881
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,150,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,443
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,146,525
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,185
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,503
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,682
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,793,595
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,337,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,194,983
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,194,983
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 18,071
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 119,498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 119,498
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 21,631
2. Inne fundusze (427, 42X) 21,631
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,778,546
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,778,546
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,505
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,360
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,757
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,541
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,216
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 410,861
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 345,337
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,337
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,028
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,585
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,554
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,357
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,742
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,062
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 680
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 26,001
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 26,001
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,363,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,378,901
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,794,060
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -3,576
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 583,440
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,977
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,118,040
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,346
D. Usług (účtová grupa 51) 998,783
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 531,403
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 451,087
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 73,331
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,985
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,982
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 540,070
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 540,070
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 548
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,908
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 260,861
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 755,355
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 214,718
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 212,157
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 212,157
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,561
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 217,898
O. Walutowe straty (563) 216,862
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,036
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,180
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 257,681
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 53,176
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 53,712
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -536
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 204,505
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31362095 TIN: 2020296190 Numer VAT: SK2020296190
 • Zarejestrowana siedziba: MAYA, Čajakova 13, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 29.04.2010
  Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67 12.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marcela Mojtová 1 075 484 € (90%) Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
  Ing. Peter Čermák 119 499 € (10%) 56 Láb 900 67
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   15.06.2013Noví spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   02.08.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 Vznik funkcie: 29.04.2010
   01.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   22.02.2011Noví spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá Strmá 2 Nitra 949 01
   21.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   28.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   29.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67
   02.02.2005Nové predmety činnosti:
   služby umeleckej a castingovej agentúry - sprostredkovanie v oblasti kultúry
   producentská činnosť v oblasti televíznej, filmovej a divadelnej tvorby
   08.07.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   07.07.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   02.03.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   01.03.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   06.03.2000Nové predmety činnosti:
   technické činnosti spojené s tvorbou filmov a videozáznamov
   prenájom audiovizuálnej techniky
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   30.04.1999Nové sidlo:
   Čajakova 13 Bratislava 811 05
   29.04.1999Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   výroba audiovizuálnych záznamov
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1993Nové obchodné meno:
   MAYA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj a distribúcia nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   nákup a predaj licenčných práv k filmovým a audiovizuálnym programom na základe uzavretých zmlúv
   výroba jazykových verzií k filmovým a audiovizuálnym programom
   výroba zvukových pásov k filmovým a audiovizuálnym programom
   vydavateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra