Utwórz fakturę

V.I.P. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V.I.P.
PIN 31362117
TIN 2020891488
Data utworzenia 26 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V.I.P.
Galbavého 2
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 322 €
Zysk 3 040 €
Kapitał 191 696 €
Kapitał własny 116 716 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 123,897
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,949
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,949
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,949
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 110,948
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 110,948
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,275
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 61,673
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,000
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 123,897
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,756
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,979
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,979
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,155
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,155
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,040
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,741
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 800
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 800
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,264
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 677
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,322
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,322
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,322
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,118
D. Usług (účtová grupa 51) 6,617
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,366
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 120
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 120
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,204
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,705
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 807
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 807
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 807
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 140
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 667
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,871
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 831
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 831
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,040
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4189545.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362117 TIN: 2020891488
 • Zarejestrowana siedziba: V.I.P., Galbavého 2, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava 26.11.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Považanec 99 582 € (100%) Galbavého 2 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.09.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stavkových hier pomocou výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava 841 01
   26.09.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzka výherných hracích automatov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   V.I.P., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   prevádzka výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava