Utwórz fakturę

L.V.P. - Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy L.V.P. - Slovakia
PIN 31362621
TIN 2020353544
Numer VAT SK2020353544
Data utworzenia 06 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L.V.P. - Slovakia
Bosákova 2A
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 235 576 €
Zysk 13 985 €
Dane kontaktowe
E-mail etes.bosakova@stonline.sk
witryna internetowa http://eshop.lvpslovakia.sk
Telefon(y) +421262520296
Nr(y) faksu 0262520296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 78,316
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,231
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,231
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,683
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,548
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 66,261
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 40,790
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 40,790
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,012
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,012
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,012
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,459
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,882
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,577
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 824
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 824
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 78,316
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,063
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,774
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,298
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,524
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,985
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,469
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 28
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,441
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,212
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,212
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,251
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,068
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,081
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 784
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 235,576
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 235,576
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 235,538
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,247
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 170,111
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,323
D. Usług (účtová grupa 51) 6,013
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,315
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,577
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,574
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,164
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,086
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,388
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,388
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,011
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,329
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,091
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 367
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 367
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -367
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,962
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,977
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,977
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362621 TIN: 2020353544 Numer VAT: SK2020353544
 • Zarejestrowana siedziba: L.V.P. - Slovakia, Bosákova 2A, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 01.01.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavol Šefčík 6 639 € (100%) Vajanského 31 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.2006Noví spoločníci:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01
   21.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   12.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   11.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Edward Jodlowski Planét 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   29.04.2004Noví spoločníci:
   Edward Jodlowski Planét 11 Bratislava 821 02
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   28.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   10.03.2004Nové obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bosákova 2A Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky a energetiky
   montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   čistiace a upratovacie práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   09.03.2004Zrušené obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   14.12.1999Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   13.12.1999Zrušené sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava 852 51
   Zrušeny spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Kopáčik Tupolevova 4/D Bratislava
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava 852 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   leasing
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenek Kopáčik Tupolevova 4/D Bratislava