Utwórz fakturę

ETIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ETIK
PIN 31362711
TIN 2020336538
Numer VAT SK2020336538
Data utworzenia 07 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ETIK
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Zysk -4 378 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244889430
Telefon(y) kom. 0903718934, 0904095218
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,781
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 255
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,781
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -219,990
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 618
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -222,869
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,378
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 222,771
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 456
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 222,147
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129,996
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 9,140
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,342
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 71,669
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 160
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,311
C. Usług (účtová grupa 51) 405
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,906
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,311
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -405
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 107
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -107
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,418
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,378
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015