Utwórz fakturę

Porsche Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Porsche Slovakia
PIN 31362788
TIN 2020344018
Numer VAT SK2020344018
Data utworzenia 02 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Porsche Slovakia
Vajnorská 160
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 311 060 913 €
Zysk 6 448 834 €
Dane kontaktowe
E-mail weltauto@weltauto.sk
witryna internetowa http://www.weltauto.sk
Telefon(y) +421249262512, +421249262600
Nr(y) faksu 0249262444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,752,965
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,870,786
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 103,105
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 103,105
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,767,681
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 77,302
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 53,133
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,637,246
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 41,829,451
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 26,701,573
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 26,701,573
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 179,680
8. Podatek odroczony należności (481A) 179,680
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,749,586
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,686,956
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,686,956
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,079
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 55,551
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 198,612
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,664
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 190,948
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 52,728
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 52,728
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,752,965
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,727,690
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,493,727
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,493,727
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 149,373
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 149,373
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,941,728
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,941,728
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,694,028
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,694,028
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,448,834
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,445,988
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 44,685
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 44,685
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 196,835
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 196,835
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,494,529
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,840,673
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,840,673
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,292,571
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,361,261
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 709,939
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 194,545
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 515,394
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,579,287
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 283,812
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 5,041,922
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,253,553
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 311,060,932
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 311,060,913
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 260,320,196
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,304,810
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,339,691
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,096,216
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,399,283
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 235,556,210
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,463,494
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 61,200
D. Usług (účtová grupa 51) 15,938,656
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,492,391
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,620,864
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 811,493
4. Koszty społeczne (527, 528) 60,034
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,275
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 412,509
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 412,509
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,196,635
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -82,911
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,339,824
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,661,630
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,605,446
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 19
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 229
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 119,770
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 50,306
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 50,306
O. Walutowe straty (563) 101
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69,363
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -119,522
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,542,108
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,093,274
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,101,591
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,317
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,448,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362788 TIN: 2020344018 Numer VAT: SK2020344018
 • Zarejestrowana siedziba: Porsche Slovakia, Vajnorská 160, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Bujna Hlinkova 2140/28 Ivanka pri Dunaji 900 28 20.09.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. 1 492 977 € (99.9%) Rakúsko
  Porsche Automotive Investment GmbH 750 € (0.1%) Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.04.2015Nové predmety činnosti:
   Skladovanie
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Administratívne služby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Reklamné a marketingové služby
   Vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Bujna Hlinkova 2140/28 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.09.2012
   09.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Frühwirth Berggasse 7 Hornsburg/Kreuttal A-2114 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.05.2011Noví spoločníci:
   Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. Salzburg Rakúsko
   19.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Porsche Automotive Gesellschaft m.b.H. Salzburg Rakúsko
   16.04.2010Noví spoločníci:
   Porsche Automotive Investment GmbH Salzburg Rakúsko
   Porsche Automotive Gesellschaft m.b.H. Salzburg Rakúsko
   15.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Porsche Gesellschaft m.b.H. Vogelweiderstarsse 75 Salzburg Rakusko
   01.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Franz Frühwirth Berggasse 7 Hornsburg/Kreuttal A-2114 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2007
   31.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko Vznik funkcie: 02.12.1993
   16.07.2003Nové predmety činnosti:
   vedenie učtovnícstva
   Nový štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko Vznik funkcie: 02.12.1993
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 3272/13 Bratislava
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku/
   26.03.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Johann Beranek Nordgasse 7 Natschbach 2620 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Matejkova 3272/13 Bratislava
   25.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Beránek Natsbach - Loipersbach Austria dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 4 Bratislava
   12.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kramár J. Stanislava 9 Bratislava
   29.01.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 160 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základnách služieb
   prenájom strojov a prístrojov bez obslužného materiálu
   prenájom meracej a regulačnej techniky a malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Porsche Gesellschaft m.b.H. Vogelweiderstarsse 75 Salzburg Rakusko
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Jána Jonáša 1 Bratislava 843 01
   Zrušeny spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   20.03.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
   nákup a predaj za účelom predaja iným prevádzkovateľom
   automatizované spracovanie dát
   výroba a oprava prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky
   22.05.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kramár J. Stanislava 9 Bratislava
   21.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.03.1994Nové sidlo:
   Jána Jonáša 1 Bratislava 843 01
   Noví spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   02.03.1994Zrušené sidlo:
   Dolnozemská 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   02.12.1993Nové obchodné meno:
   Porsche Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dolnozemská 5 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Porsche Österreich Gesellschaft m.b.H. Fanny - von - Lehnert Strasse 1 Salzburg Salzburg
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Beránek Natsbach - Loipersbach Austria dlhodobý pobyt na území SR : Tichá 4 Bratislava