Utwórz fakturę

CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE
PIN 31362796
TIN 2020349320
Numer VAT SK2020349320
Data utworzenia 08 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE
Uhrovecká 6
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 320 418 €
Zysk 36 324 €
Dane kontaktowe
E-mail info@chi-ee.sk
Telefon(y) 0244250096, 0244257159, 0244453183
Nr(y) faksu 0244458011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 12,157
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,207
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,207
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 310,047
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 65,668
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,829
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 225,919
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 322,204
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 253,697
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 210,069
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 36,324
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,507
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 11,726
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 56,781
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,504
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 277
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 320,418
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 320,418
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 274,559
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,351
C. Usług (účtová grupa 51) 261,775
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,454
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 327
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,924
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 45,859
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 56,292
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4,412
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 117
X. Interesu dochód (662) 23
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,272
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,449
N. Walutowe straty (563) 2,660
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 789
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 963
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 46,822
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 10,498
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 36,324
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362796 TIN: 2020349320 Numer VAT: SK2020349320
 • Zarejestrowana siedziba: CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, Uhrovecká 6, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava 08.12.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Kočvara 3 386 € (51%) Uhrovecká 6 Bratislava
  98000 Bohumíra Kočvarová 3 254 € (49%) Uhrovecká 6 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   98000 Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1993
   06.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   08.12.1993Nové obchodné meno:
   CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Uhrovecká 6 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením
   sprostredkovanie obchodu, dopravy a zákaziek
   kopírovacie práce
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov, študijných pobytov a kurzov
   poradenská a konzultačná činnosť vzťahujúca sa k predmetu podnikania
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava