Utwórz fakturę

FMC AGRO SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Nazwa firmy FMC AGRO SLOVENSKO
PIN 31362800
Data utworzenia 01 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FMC AGRO SLOVENSKO
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 678 721 €
Zysk -42 998 €
Kapitał 1 243 229 €
Kapitał własny 502 336 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948089691, +421903265501, +421903265509, +421903700730, +421903730489, +421911154083, +421903705838
Nr(y) faksu 0248291229
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,595,173
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 64,502
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,502
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,263
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 370
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,869
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,528,388
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 776,967
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 776,967
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,857
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,857
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 507,385
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 493,612
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 493,612
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,414
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,359
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 236,179
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,886
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 233,293
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,283
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,283
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,595,173
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,753
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,370
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,370
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 391,799
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,012,111
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -620,312
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,998
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,133,302
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 479,184
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 447,752
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 447,752
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,087
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,169
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,859
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,379
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,114
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 23,265
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 626,739
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 118
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 118
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,673,170
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,678,721
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,650,886
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,284
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,384
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,686,786
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,105,165
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,950
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,251
D. Usług (účtová grupa 51) 226,199
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 190,300
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 136,455
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,265
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,580
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,997
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,666
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,666
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,258
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,065
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 310,605
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,974
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10,974
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10,974
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,707
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,531
2. Pozostałe koszty (562A) 25,531
O. Walutowe straty (563) 366
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,810
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,733
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,798
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,200
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,756
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,444
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -42,998
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016
 • PIN :31362800
 • Zarejestrowana siedziba: FMC AGRO SLOVENSKO, Jašíkova 2, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Régis Harat Boulevard Pierre Brossolette 29 TER Antony 921 60 Francúzska republika 02.02.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  FMC Chemicals Netherlands B.V. 98 832 € (99.2%) Amsterdam 1097JB Holandské kráľovstvo
  FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG 750 € (0.8%) Zug 6304 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.2016Nové obchodné meno:
   FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.
   01.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Thomas Chadwick Wood Old Gradyville Rode 232 Pennsylvania 193 42 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 02.08.2016
   08.09.2016Noví spoločníci:
   FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG Alpenstrasse 15 Zug 6304 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Régis Harat Boulevard Pierre Brossolette 29 TER Antony 921 60 Francúzska republika Vznik funkcie: 02.02.2016
   04.12.2009Nové sidlo:
   Jašíkova 2 Bratislava 821 03
   13.07.2005Noví spoločníci:
   FMC Chemicals Netherlands B.V. Prins Bernhardplein 200 Amsterdam 1097JB Holandské kráľovstvo
   03.03.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov - agrochemikálií
   09.12.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti