Utwórz fakturę

KARA SLOVAKIA - WT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.07.2016
Basic information
Nazwa firmy KARA SLOVAKIA - WT
Stan Zniszczono
PIN 31362834
TIN 2020385862
Numer VAT SK2020385862
Data utworzenia 07 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KARA SLOVAKIA - WT
Okružná 3239
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 765 €
Zysk -72 573 €
Dane kontaktowe
E-mail jurcik@kara.sk
Telefon(y) 0326523132, 0326524979, 0326524987, 0905124000, 0326523135, 0326523136
Nr(y) faksu 0326523132
Date of updating data: 15.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 117,181
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,831
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 95,831
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 95,831
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,350
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,320
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,317
3. Produkty (123) - /194/ 18,003
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,360
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,360
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,360
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 670
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 668
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 117,181
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,634
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,344
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,344
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 25,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 25,319
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 41,200
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 41,200
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -319,924
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 347,659
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -667,583
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,573
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 429,815
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 698
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 698
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 424,832
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,044
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,044
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 281,437
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,507
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 45,525
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,319
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,099
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,099
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 186
Date of updating data: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 74,689
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,765
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,390
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 30,044
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,255
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -8,497
V. Aktywacji (účtová grupa 62) -3,919
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,492
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,156
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,077
D. Usług (účtová grupa 51) 3,154
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 124,489
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 89,090
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,341
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,058
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 726
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) -24,142
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) -24,142
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 16,810
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,042
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -70,391
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,042
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,242
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10
2. Pozostałe koszty (562A) 10
O. Walutowe straty (563) 29
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,203
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,222
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -71,613
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -72,573
Date of updating data: 15.07.2016
Date of updating data: 15.07.2016
 • PIN :31362834 TIN: 2020385862 Numer VAT: SK2020385862
 • Zarejestrowana siedziba: KARA SLOVAKIA - WT, Okružná 3239, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 07 grudzień 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.07.2016Zrušené obchodné meno:
   KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Okružná 3239 Modra 900 01
   27.05.2016Nové sidlo:
   Okružná 3239 Modra 900 01
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r.o.
   07.12.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným