Utwórz fakturę

GRAND INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRAND INVEST
PIN 31363113
TIN 2020885438
Numer VAT SK2020885438
Data utworzenia 24 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAND INVEST
Ružová dolina 25
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -51 782 €
Kapitał 475 158 €
Kapitał własny 468 644 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258233479
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 424,898
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 396,663
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 396,663
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 393,338
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,325
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,904
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,781
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,514
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 267
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,123
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,544
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 579
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 331
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 331
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 424,898
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 416,863
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 462,006
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 577,278
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -115,272
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,782
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,035
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,035
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,356
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,356
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,496
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,787
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,086
D. Usług (účtová grupa 51) 12,163
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 653
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,676
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,676
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,209
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -49,787
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -18,249
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,035
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,032
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,035
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -50,822
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -51,782
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363113 TIN: 2020885438 Numer VAT: SK2020885438
 • Zarejestrowana siedziba: GRAND INVEST, Ružová dolina 25, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marta Kurpielová Ružová dolina 25 Bratislava 821 09 24.11.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marta Kurpielová 6 639 € (100%) Ružová dolina 25 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.10.2008Nové sidlo:
   Ružová dolina 25 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Kurpielová Ružová dolina 25 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kurpielová Ružová dolina 25 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.11.1993
   02.10.2008Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 25 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Kurpielová Ružová dolina 25 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kurpielová Ružová dolina 25 Bratislava 821 08
   07.06.2008Nové obchodné meno:
   GRAND INVEST, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 25 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   činnosť podnikateľských, ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   finančný leasing
   poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky
   prenájom hnuteľných vecí
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Kurpielová Ružová dolina 25 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kurpielová Ružová dolina 25 Bratislava 821 08
   06.06.2008Zrušené obchodné meno:
   GRAND - INVEST, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie kompletných reklamných, propagačných, výstavných, tlmočníckych a prekľadateľských služieb v rozsahu voľnej živnosti
   marketingová činnosť - prieskum trhu
   organizovanie veľtrhov, kongresov, seminárov, školení, spoločenských podujatí
   poradensko - konzultačná činnosť pre managementy v oblasti hoteliérstva a turistiky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Kurpielová Líščie Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kurpielová Líščie Nivy 4 Bratislava
   15.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marta Kurpielová Líščie Nivy 4 Bratislava
   14.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Kurpielová Líščie Nivy 4 Bratislava
   14.12.1998Nové predmety činnosti:
   správa budov na základe honoráru alebo kontaktu - činnosť súvisiaca s obstarávaním služieb
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poskytovanie kompletných reklamných, propagačných, výstavných, tlmočníckych a prekľadateľských služieb v rozsahu voľnej živnosti
   marketingová činnosť - prieskum trhu
   organizovanie veľtrhov, kongresov, seminárov, školení, spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Kurpielová Líščie Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kurpielová Líščie Nivy 4 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   GRAND - INVEST, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   03.09.1997Zrušené obchodné meno:
   CONCORDIA TRADE, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   16.06.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.06.1995Zrušeny spoločníci:
   INTEND Hotel & Touristik Project Managament GmbH An der Bahn 23 Langenzersdorf 2103 Austria
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Weisz Romanova 42/42 B Bratislava 851 02
   24.11.1993Nové obchodné meno:
   CONCORDIA TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach, vrátane pohostinskej činnosti v uvedených zariadeniach
   riadenie hotelových, reštauračných a obchodných zariadení
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť
   poradensko - konzultačná činnosť pre managementy v oblasti hoteliérstva a turistiky
   Noví spoločníci:
   INTEND Hotel & Touristik Project Managament GmbH An der Bahn 23 Langenzersdorf 2103 Austria
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Tunegová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Paul Weisz Romanova 42/42 B Bratislava 851 02