Utwórz fakturę

WTE Control Systems - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WTE Control Systems
PIN 31363130
TIN 2020333480
Numer VAT SK2020333480
Data utworzenia 13 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WTE Control Systems
Uhrova 16
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 673 €
Zysk -10 103 €
Kapitał 71 464 €
Kapitał własny 64 485 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254789027, 0254131249, 0905220712
Telefon(y) kom. 0905220712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,992
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,992
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 63,992
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,739
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,611
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,611
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 41,199
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 17,032
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,103
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,653
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 415
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,238
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,673
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 36,672
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 44,621
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,470
C. Usług (účtová grupa 51) 35,766
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 786
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 436
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,163
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,948
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,564
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 37
X. Interesu dochód (662) 31
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,226
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,226
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,189
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,137
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 966
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,103
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015