Utwórz fakturę

SOPRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOPRA
PIN 31363156
TIN 2020301998
Numer VAT SK2020301998
Data utworzenia 13 grudzień 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SOPRA
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 653 €
Zysk 450 074 €
Kapitał 2 756 633 €
Kapitał własny 2 401 527 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903251444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,595,153
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,291,921
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,596
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 54,347
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,249
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,226,325
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,226,325
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 303,232
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 118,637
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,615
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,615
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 50,022
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 184,595
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 815
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 183,780
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,595,153
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,575,394
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 451,520
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 451,520
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 90,304
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 90,304
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 222,348
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 222,348
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,361,148
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,361,148
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 450,074
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,759
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,034
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,034
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,221
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,221
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,176
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 814
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,634
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,729
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,151
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,653
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,653
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,653
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,337
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 211
D. Usług (účtová grupa 51) 7,058
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,161
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,401
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,181
4. Koszty społeczne (527, 528) 579
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 84
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 823
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 823
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,316
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,384
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 457,495
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 102
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 457,362
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 457,362
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,489
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 103
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,166
2. Pozostałe koszty (562A) 9,166
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 220
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 448,006
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 457,322
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,248
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,248
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 450,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363156 TIN: 2020301998 Numer VAT: SK2020301998
 • Zarejestrowana siedziba: SOPRA, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Helena Gregušová Trnavská 1370/5 Bratislava 15.06.1998
  Ing. Marek Hajóssy Ľ. Zúbka 11 Bratislava 28.10.2002
  Ing. Zdenka Krajčovičová predseda Vajnorská 10595/98A Bratislava 831 04 21.07.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2011Nové predmety činnosti:
   factoring, forfaiting
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   podnikateľské poradenstvo,Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorsko-inžinierska činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   05.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorská činosť
   správa nehnuteľností a majetku
   facotirng, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   28.05.2011Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 815 48
   22.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Krajčovičová - predseda predstavenstva Vajnorská 10595/98A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.07.2008
   21.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.1996
   05.11.2003Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   29.01.2003Nové obchodné meno:
   SOPRA, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Gregušová Trnavská 1370/5 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1998
   Ing. Marek Hajóssy Ľ. Zúbka 11 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.1996
   28.01.2003Zrušené obchodné meno:
   ICT FINDOM a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Gregušová Exnárova 45 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - člen predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava Skončenie funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   15.01.1999Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 815 48
   Nové predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná činnosť
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorská činosť
   správa nehnuteľností a majetku
   facotirng, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Gregušová Exnárova 45 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - člen predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava Skončenie funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   factoring, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   leasing motorových vozidiel
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obchodovanie s cennými papiermi - kúpa a predaj cenného papiera
   obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy, uloženia a založenia cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   investorská činnosť
   správa nehnuteľností a majetku
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Frúhwald - člen predstavenstva Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - členka predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   ICT FINDOM a.s.
   Nové predmety činnosti:
   investorská činnosť
   správa nehnuteľností a majetku
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Frúhwald - člen predstavenstva Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - členka predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   08.06.1997Zrušené obchodné meno:
   FINDOM, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Fruhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57/b Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   13.10.1994Nové obchodné meno:
   FINDOM, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi - kúpa a predaj cenného papiera
   obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy, uloženia a založenia cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   12.10.1994Zrušené obchodné meno:
   FINDOM, investičná akciová spoločnosť
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   FINDOM, investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   factoring, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   leasing motorových vozidiel
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Fruhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57/b Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava