Utwórz fakturę

CZ & CZ CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CZ & CZ CONSULTING
PIN 31363181
TIN 2020926622
Data utworzenia 13 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CZ & CZ CONSULTING
Nová 38/a
90029
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 453 €
Zysk 1 639 €
Kapitał 8 103 €
Kapitał własny -12 322 €
Dane kontaktowe
E-mail szabova@czaczconsulting.sk
Telefon(y) +421905221904
Telefon(y) kom. +421905221904
Nr(y) faksu 0243415774
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,315
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,176
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,176
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,176
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,139
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,113
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 83
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 83
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,398
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,683
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -18,961
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,961
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,639
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,081
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 35
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 35
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,899
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,855
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,655
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,655
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,521
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 49
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 630
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 292
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,453
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,453
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,160
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,977
D. Usług (účtová grupa 51) 18,950
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,999
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,214
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 773
4. Koszty społeczne (527, 528) 12
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 184
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,293
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,526
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,122
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 414
2. Pozostałe koszty (562A) 414
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 708
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,122
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,171
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 532
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 532
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :31363181 TIN: 2020926622
  • Zarejestrowana siedziba: CZ & CZ CONSULTING, Nová 38/a, 90029, Bratislava
  • Data utworzenia: 13 grudzień 1993
  • Członkowie zarządu:
    Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
    Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava 841 01 19.04.2001
  • Właściciele:
    Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
    Viera Szabová 6 639 € (100%) Bagarova 22 Bratislava 841 01
    • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
      13.09.2014Nové sidlo:
      Nová 38/a Nová Dedinka 900 29
      12.09.2014Zrušené sidlo:
      Ružinovská 1 Bratislava 821 02
      22.05.2013Nové sidlo:
      Ružinovská 1 Bratislava 821 02
      21.05.2013Zrušené sidlo:
      Hálova 12 Bratislava 851 01
      20.05.2002Nové predmety činnosti:
      zhotovovanie WWW stránok
      upratovacie práce
      denná starostlivosť o deti v rozsahu voľnej živnosti
      reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
      19.04.2001Noví spoločníci:
      Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava 841 01
      18.04.2001Zrušeny spoločníci:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      20.07.1998Noví spoločníci:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
      19.07.1998Zrušeny spoločníci:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
      07.01.1998Noví spoločníci:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      06.01.1998Zrušeny spoločníci:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      28.10.1994Nové predmety činnosti:
      daňové poradenstvo
      13.12.1993Nové obchodné meno:
      CZ & CZ CONSULTING, spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Hálova 12 Bratislava 851 01
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
      organizačno - ekonomické poradenstvo
      účtovné poradenstvo
      vedenie účtovníctva
      sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
      Noví spoločníci:
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
      Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava