Utwórz fakturę

DOMO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOMO
PIN 31363211
TIN 2020344458
Numer VAT SK2020344458
Data utworzenia 23 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOMO
Považanova 2
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 917 €
Zysk -7 642 €
Kapitał 1 729 968 €
Kapitał własny -320 879 €
Dane kontaktowe
E-mail domo@domo.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,737,097
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,301,809
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,301,809
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 167,424
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,024,168
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 43,270
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 66,947
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 435,288
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 205,973
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 68,778
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 28,865
3. Produkty (123) - /194/ 19,916
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 88,414
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 199,316
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 176,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,216
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 141
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 207
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,752
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,999
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29,942
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,737,097
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -328,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,584
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,584
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -340,795
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,570
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -357,365
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,642
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,618
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 632,814
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 630,685
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,129
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,430,604
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,288,254
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,288,254
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 107,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,102
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,917
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,917
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 7,217
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,558
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,492
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,961
D. Usług (účtová grupa 51) 4,679
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,326
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,641
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,915
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 41
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 41
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,682
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,642
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363211 TIN: 2020344458 Numer VAT: SK2020344458
 • Zarejestrowana siedziba: DOMO, Považanova 2, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava 20.10.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Valovič 3 319 € (50%) Bancíkovej 3110/7 Bratislava
  Patrik Valovič 3 319 € (50%) Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.02.2007Noví spoločníci:
   Patrik Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava 821 03
   09.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   27.03.2006Zrušeny predmety činnosti:
   doprava
   20.10.1999Nové sidlo:
   Považanova 2 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel.
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   podlahárstvo
   pohostinské služby
   ubytovacie služby
   zámočnícka výroba
   výroba a stavba, opravy strojov s mechanickým pohonom /výroba kovových konštrukcií a ich častí/
   výroba nástrojov
   kovoobrábanie
   stolárstvo
   výroba piliarska a impregnácia dreva
   výroba nábytku, chatiek a iných výrobkov z dreva
   opravy motorových vozidiel
   doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   19.10.1999Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   podlahárstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   10.09.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   09.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   podlahárstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   DOMO, spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava