Utwórz fakturę

NIKKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NIKKO
PIN 31363253
TIN 2020859445
Numer VAT SK2020859445
Data utworzenia 09 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NIKKO
Strojnícka 99
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 235 301 €
Zysk -12 282 €
Dane kontaktowe
E-mail nikkoauto@azet.sk
Telefon(y) 0904888887
Telefon(y) kom. +421903461390, +421904888887, 0904888887, 0940888882
Nr(y) faksu 0244882390
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,596,691
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,051,464
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,051,464
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 532,178
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 288,417
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 230,869
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 540,534
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,745
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,745
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 153,555
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 151,489
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 151,489
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,907
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 159
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 359,234
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,783
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 326,451
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,693
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,882
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,811
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,596,691
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,950
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,389
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,389
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,935
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,935
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 19
2. Inne fundusze (427, 42X) 19
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,111
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 95,663
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -126,774
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,282
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,571,283
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,316
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,316
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,094,183
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,220
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,220
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,073,886
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 868
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 488
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,567
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 154
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,430
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,430
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 471,354
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 458
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 235,404
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 235,301
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,745
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 197,838
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,718
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,442
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,221
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,473
D. Usług (účtová grupa 51) 66,486
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,571
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,707
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,770
4. Koszty społeczne (527, 528) 94
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,083
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,963
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,963
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,645
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,141
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 78,403
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 71
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 238
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -135
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,276
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,282
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015