Utwórz fakturę

Group Company - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Group Company
PIN 31363288
Data utworzenia 01 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Group Company
Šancova 98
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 046 €
Zysk 4 139 €
Kapitał 12 948 €
Kapitał własny 10 140 €
Dane kontaktowe
E-mail ptservis@nextra.sk
witryna internetowa http://www.ptservis.sk
Telefon(y) +421252631257
Nr(y) faksu 0249265212, 0252631257
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,334
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,006
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,328
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 18,334
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,279
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 722
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,779
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,139
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,055
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 544
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,511
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 630
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,881
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 26,046
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 26,046
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 20,488
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 667
C. Usług (účtová grupa 51) 19,821
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,558
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,558
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 255
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 255
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -252
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,306
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,167
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,139
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016