Utwórz fakturę

ICT AUTO FRANCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ICT AUTO FRANCE
PIN 31363296
TIN 2020336582
Numer VAT SK2020336582
Data utworzenia 14 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ICT AUTO FRANCE
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 478 426 €
Zysk 30 962 €
Kapitał 5 896 592 €
Kapitał własny 4 916 364 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,567,649
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,153,739
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,203,400
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 604,343
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,529,612
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 67,172
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,273
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,950,339
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,950,339
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 400,618
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 265,784
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 32,338
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,338
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 305
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 233,141
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 134,834
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,949
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 126,885
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,292
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,826
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,567,649
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,749,842
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,940
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,940
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,195
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,195
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 59,206
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -24,348
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 83,554
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,294,539
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,294,539
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,962
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 817,137
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 277,501
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,938
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,219
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 263,344
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 521,437
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 144,628
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,628
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 62,086
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 298,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,566
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,020
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,437
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,699
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,699
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 500
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 670
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 406
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 264
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 448,550
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 478,426
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 448,550
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,493
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,383
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,465
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,847
D. Usług (účtová grupa 51) 159,213
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,320
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,066
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,934
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,320
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,732
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 148,166
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 148,166
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,580
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,607
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 52,961
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 262,490
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,483
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,013
2. Pozostałe koszty (562A) 4,013
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 470
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,473
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 48,488
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,526
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 16,564
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363296 TIN: 2020336582 Numer VAT: SK2020336582
 • Zarejestrowana siedziba: ICT AUTO FRANCE, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 27.08.2001
  Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 16.11.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ICT ISTROCONTI a.s. 277 170 € (83.5%) Bratislava 811 01
  IM AGENCY s.r.o. 54 770 € (16.5%) Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.07.2010Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   22.07.2010Zrušené sidlo:
   Brnianska 31 Bratislava 811 04
   27.05.2009Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   oprava karosérií
   04.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   23.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.11.2005
   22.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2001
   13.08.2004Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   12.08.2004Zrušeny spoločníci:
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 27.08.2001
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2001
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava
   18.01.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava
   17.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frühwald Bezekova 29 Bratislava 841 02
   Ing. Alojz Horváth Kvačalova 29 Bratislava 821 07
   18.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava 831 03
   27.08.1999Nové sidlo:
   Brnianska 31 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   oprava karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frühwald Bezekova 29 Bratislava 841 02
   Ing. Alojz Horváth Kvačalova 29 Bratislava 821 07
   26.08.1999Zrušené sidlo:
   Jasovská 24 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frúhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Ján Vilhan Rajecká 26 Bratislava 821 07
   27.01.1997Nové sidlo:
   Jasovská 24 Bratislava 851 07
   26.01.1997Zrušené sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 831 03
   25.01.1996Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   24.01.1996Zrušeny spoločníci:
   CRESCO A.G. Toblerstrasse 70 Zürich Švajčiarsko
   ICT ISTROCONTI a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   07.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vilhan Rajecká 26 Bratislava 821 07
   06.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Lichnovský Zádunajská 7 Bratislava
   15.05.1995Noví spoločníci:
   CRESCO A.G. Toblerstrasse 70 Zürich Švajčiarsko
   ICT ISTROCONTI a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frúhwald Bezekova 29 Bratislava
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Ing. Ivan Ondra Račianska 81 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   Ing. Pavol Strapec Krížna 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz osobných, užitkových a nákladných motorových vozidiel
   distribúcia, predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených automobilov
   predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   riadenie a vykonávanie školení v rámci servisnej činnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Ing. Ivan Ondra Račianska 81 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   Ing. Pavol Strapec Krížna 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Lichnovský Zádunajská 7 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava