Utwórz fakturę

MARK/BBDO Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MARK/BBDO Bratislava
PIN 31363300
TIN 2020296234
Numer VAT SK7020000614
Data utworzenia 07 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARK/BBDO Bratislava
Zámocká 5
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 081 691 €
Zysk -158 250 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254411330, 0254411331, 0254411362
Telefon(y) kom. +421903452544, +421903516254, +421903557599
Nr(y) faksu 0254411362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 883,968
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 94,863
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 16,793
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 16,793
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,070
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,710
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 76,360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 627,402
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 627,295
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 254,235
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,450
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,785
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 373,060
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 107
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 107
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 161,703
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5,842
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 155,861
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 883,968
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -116,311
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 34,636
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 407,055
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -372,419
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -158,250
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000,279
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,147
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,690
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,827
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 12,630
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 657,719
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 468,086
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,035
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,051
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 63,319
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,170
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,802
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,996
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,346
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,532
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,532
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 280,881
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 35,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,996,230
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,081,691
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,049,467
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,224
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,214,743
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,003
D. Usług (účtová grupa 51) 867,022
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 264,062
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 191,997
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 65,547
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,518
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,305
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,619
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,619
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,732
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -133,052
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 162,442
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,162
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,162
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,480
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,097
2. Pozostałe koszty (562A) 15,097
O. Walutowe straty (563) 1,441
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,942
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -155,370
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -158,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363300 TIN: 2020296234 Numer VAT: SK7020000614
 • Zarejestrowana siedziba: MARK/BBDO Bratislava, Zámocká 5, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava 15.12.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Bláha 3 452 € (52%) Na Hrebienku 19 Bratislava
  BBDO WORLDWIDE Inc. 3 187 € (48%) New York 100 19 Spojené štáty americké
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2005Nové sidlo:
   Zámocká 5 Bratislava 811 01
   21.12.2005Zrušené sidlo:
   Zochova 6 Bratislava 811 03
   30.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   02.04.2004Nové sidlo:
   Zochova 6 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   01.04.2004Zrušené sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   25.06.2001Noví spoločníci:
   BBDO WORLDWIDE Inc. Avenue of the Americas 1285 New York 100 19 Spojené štáty americké
   24.06.2001Zrušeny spoločníci:
   MARK/BBDO, a.s. IČO: 60 193 611 Třtinová 660 Praha 9 Česká republika
   15.12.1997Nové sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   MARK/BBDO, a.s. IČO: 60 193 611 Třtinová 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   14.12.1997Zrušené sidlo:
   Krmanova 2 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MARK/BBDO, s.r.o. Třtinova 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   MARK/BBDO Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krmanova 2 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamné činnosti - reklamná agentúra
   Noví spoločníci:
   MARK/BBDO, s.r.o. Třtinova 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok