Utwórz fakturę

RESTIKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RESTIKO
PIN 31363415
TIN 2020333491
Numer VAT SK2020333491
Data utworzenia 24 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RESTIKO
Osadná 1
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 674 123 €
Zysk 1 892 €
Kapitał 694 775 €
Kapitał własny 223 780 €
Dane kontaktowe
E-mail restiko@isternet.sk
Telefon(y) 0244372657, 0244452706, 0905646391, 0908742905, 0244372531
Nr(y) faksu 0244372657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 59,412
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 59,412
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59,412
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 603,557
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 129,525
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,990
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,253
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 662,969
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 225,673
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,772
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 32,641
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,658
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 182,710
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,892
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 437,296
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 10
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 437,286
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 103,976
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 896
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,005
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 330,409
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 674,123
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 662,103
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -7,750
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,998
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,772
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 667,641
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 276,423
C. Usług (účtová grupa 51) 342,936
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,652
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,940
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,787
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,482
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 34,994
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,509
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,509
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,506
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,976
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,084
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,892
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363415 TIN: 2020333491 Numer VAT: SK2020333491
 • Zarejestrowana siedziba: RESTIKO, Osadná 1, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01 19.03.1999
  Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03 17.12.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Kuric 3 386 € (50%) Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
  Michal Mitro 3 386 € (50%) Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2007Noví spoločníci:
   Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.12.2007
   21.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   RESTIKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov, na ktorý sa nevyžaduje koncesia ani licencia a komodít používaných pri realizácii investičnej výstavby
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava