Utwórz fakturę

RIVALS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RIVALS
PIN 31363431
TIN 2020344007
Numer VAT SK2020344007
Data utworzenia 15 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RIVALS
Majerníkova 1
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 58 959 €
Zysk -38 913 €
Kapitał 153 531 €
Kapitał własny 98 719 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268204119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 106,153
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 106,153
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,448
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,705
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,488
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 113,601
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,807
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 331,940
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 331,940
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 4,201
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,243
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -238,664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,913
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,794
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,561
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 48,706
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 218
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,347
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,181
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,527
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 58,959
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,965
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,994
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 96,658
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 45,197
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,227
C. Usług (účtová grupa 51) 7,220
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,013
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 487
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 21,652
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 862
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -37,699
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,315
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 255
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 255
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -254
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -37,953
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -38,913
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363431 TIN: 2020344007 Numer VAT: SK2020344007
 • Zarejestrowana siedziba: RIVALS, Majerníkova 1, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 15.12.1993
  Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 10.04.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Melichar 165 970 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Rosen Kamensky 165 970 € (50%) Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2006Nové sidlo:
   Majerníkova 1 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektronickomechanických ruliet)
   03.07.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.12.1993
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   17.01.2001Nové predmety činnosti:
   lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim
   Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   16.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   13.02.1995Nové sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, predaj a nákup tovarov /okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   12.02.1995Zrušené sidlo:
   Botanická 15 Bratislava 800 00
   15.12.1993Nové obchodné meno:
   RIVALS - spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Botanická 15 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava