Utwórz fakturę

TRADE service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Nazwa firmy TRADE service
PIN 31363580
TIN 2020313867
Numer VAT SK2020313867
Data utworzenia 13 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRADE service
Hodonínska 2
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 363 519 €
Zysk -685 €
Kapitał 436 636 €
Kapitał własny 55 543 €
Dane kontaktowe
E-mail trade-service@computel.sk
witryna internetowa http://www.trades.sk;http://www.fedders.sk
Telefon(y) +421264461928, +421264364242
Nr(y) faksu 0264461928
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 460,122
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 238,813
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 238,813
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 50,233
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 114,942
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 73,638
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 220,394
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 778
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 778
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 152,104
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 145,704
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,704
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,512
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,170
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 66,342
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 915
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 915
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 460,122
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,858
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 48,240
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 48,240
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -685
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,931
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,931
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 10,231
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 392,102
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 142,949
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,949
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 238,999
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,195
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,937
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,370
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,652
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 363,518
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 363,519
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 163,092
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 200,427
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 359,206
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 170,969
D. Usług (účtová grupa 51) 101,938
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 63,460
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,734
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,336
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,390
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,551
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,276
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,635
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,313
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 90,612
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,038
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,403
2. Pozostałe koszty (562A) 1,403
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,635
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,038
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 275
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -685
Date of updating data: 11.09.2015
Date of updating data: 11.09.2015