Utwórz fakturę

TALLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TALLUS
PIN 31363873
TIN 2020292076
Numer VAT SK2020292076
Data utworzenia 17 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TALLUS
Istrijská 8/D
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 366 144 €
Zysk 9 787 €
Kapitał 253 449 €
Kapitał własny 12 527 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905489388
Telefon(y) kom. 0905489388
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,227,476
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 123,362
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 123,362
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 123,362
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,056,114
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,865,666
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,860,465
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,860,465
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,090
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,493
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,618
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 190,448
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,115
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 189,333
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 48,000
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 48,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,227,476
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,315
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 973
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 973
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,916
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,916
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,787
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,105,086
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 444
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 444
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,047,509
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,036,756
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,036,756
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,502
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,206
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,024
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,021
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,600
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,600
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,533
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 100,075
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 100,075
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,335,336
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,366,144
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,335,336
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,808
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,348,948
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,751
D. Usług (účtová grupa 51) 5,240,754
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,972
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,490
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 93
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 92
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,226
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,226
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,196
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 45,831
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,529
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,025
2. Pozostałe koszty (562A) 4,025
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 504
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,529
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,667
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,787
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015