Utwórz fakturę

OSix Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OSix Consulting
PIN 31363890
TIN 2020296245
Numer VAT SK2020296245
Data utworzenia 07 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OSix Consulting
Mýtna 13
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 308 €
Zysk -937 €
Dane kontaktowe
E-mail jarka.soustalova@gmail.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 107,986
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,786
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,786
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 42,786
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 64,858
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,958
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,958
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,958
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,885
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 42,822
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,063
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 342
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 342
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 107,986
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,081
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 677
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 61,328
2. Inne fundusze (427, 42X) 61,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,374
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,374
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -937
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,266
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 500
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,766
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -6
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -6
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,908
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -136
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,639
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 69
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 10,570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 68,308
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 68,308
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 68,308
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,165
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,222
D. Usług (účtová grupa 51) 36,842
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,056
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,058
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,058
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,987
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,143
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,244
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 802
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 802
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -799
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 344
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,281
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,281
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -937
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363890 TIN: 2020296245 Numer VAT: SK2020296245
 • Zarejestrowana siedziba: OSix Consulting, Mýtna 13, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 07.12.1993
  Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07 31.05.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jarmila Šoustalová 3 319 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  Ing. Květoslav Šoustal 3 319 € (50%) Mýtna 13 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 31.05.2006
   17.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   17.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   16.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   OSix Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky
   organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava