Utwórz fakturę

FORNAXA - SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FORNAXA - SLOVAKIA
PIN 31363920
TIN 2020318047
Numer VAT SK2020318047
Data utworzenia 06 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FORNAXA - SLOVAKIA
Biskupická 33
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 511 278 €
Zysk 16 144 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245524027, +421245524028, +421245524117
Nr(y) faksu 0245524117
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 326,714
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,051
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,051
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,051
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 311,396
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 190,896
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 190,896
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,176
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 104,176
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,176
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,324
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,148
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,176
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,267
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,699
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 568
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 326,714
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,914
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 68,513
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,513
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,144
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,393
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,928
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,928
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 178,389
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,896
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,896
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 126,919
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,890
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,060
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,624
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 39,076
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39,076
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 407
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 511,281
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 511,278
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 353,532
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 157,746
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 488,408
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 192,536
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,925
D. Usług (účtová grupa 51) 48,546
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 214,772
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 193,334
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,049
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 545
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,568
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,568
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,308
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 208
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,870
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 255,271
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,647
O. Walutowe straty (563) 224
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,423
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,644
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,226
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,082
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,082
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,144
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363920 TIN: 2020318047 Numer VAT: SK2020318047
 • Zarejestrowana siedziba: FORNAXA - SLOVAKIA, Biskupická 33, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05 26.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rastislav Pálka 16 597 € (100%) Kladnianska 23 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   22.06.1998Nové sidlo:
   Biskupická 33 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba plochých tesnení, iných tesniacich prvkov a tesniacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Kvačalova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   03.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   02.05.1995Zrušeny spoločníci:
   FORNAXA, s.r.o. Brodská 133 Příbram Česká republika
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kvačalova 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   FORNAXA, s.r.o. Brodská 133 Příbram Česká republika
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava