Utwórz fakturę

SORS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SORS Bratislava
PIN 31363938
TIN 2020934674
Numer VAT SK2020934674
Data utworzenia 20 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SORS Bratislava
Lieskovská cesta 6
96001
Zvolen
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 697 €
Zysk 5 228 €
Kapitał 44 124 €
Kapitał własny 24 849 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.cistiarenblanka.sk
Telefon(y) +421243411847
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,421
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,360
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,360
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 285
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,075
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 41,965
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 16
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,978
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 938
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 938
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 40
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,971
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,950
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 96
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 96
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,421
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,031
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,860
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,252
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,392
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,228
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,390
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 765
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 765
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,884
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,635
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,635
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 518
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 317
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,414
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,310
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,310
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,831
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 600
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,690
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,697
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,690
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,107
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,596
D. Usług (účtová grupa 51) 9,063
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,596
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,804
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,747
4. Koszty społeczne (527, 528) 45
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,036
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,440
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,440
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,590
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,031
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 780
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 366
2. Pozostałe koszty (562A) 366
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 414
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -780
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,810
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,582
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,582
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,228
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016
 • PIN :31363938 TIN: 2020934674 Numer VAT: SK2020934674
 • Zarejestrowana siedziba: SORS Bratislava, Lieskovská cesta 6, 96001, Zvolen
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Vittek Mládežnícka 20 Bratislava 841 10 20.06.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. 6 640 € (100%) Zvolen 960 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.2016Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 6 Zvolen 960 01
   Noví spoločníci:
   VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. Lieskovská cesta 6 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vittek Mládežnícka 20 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 20.06.2016
   13.05.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.12.1993Nové obchodné meno:
   SORS Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy