Utwórz fakturę

AS TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AS TRADING
PIN 31364080
TIN 2020336560
Numer VAT SK2020336560
Data utworzenia 01 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AS TRADING
Rybničná 38
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 438 874 €
Zysk 107 821 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244886106, 0903753751, 0484285394
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,505,062
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,870,820
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,870,820
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 548,721
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,259,714
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 625,685
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 139,416
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 139,416
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 415,472
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 415,472
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415,472
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,797
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,475
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 60,322
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,557
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,557
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,505,062
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 963,633
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,234
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 834,275
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 834,275
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 107,821
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,541,429
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,563
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 714
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,849
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,524,227
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 70,086
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,086
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,388,475
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 275
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,191
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,200
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,639
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,436,767
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,438,874
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 444,786
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 991,981
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,107
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,299,311
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 188,235
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 378,758
D. Usług (účtová grupa 51) 136,400
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 451,652
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 326,191
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 113,088
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,373
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,482
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 132,717
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 132,717
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -11,690
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,757
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 139,563
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 733,374
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 185
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 173
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,108
O. Walutowe straty (563) 358
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 750
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -923
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 138,640
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,819
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 33,433
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,614
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 107,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364080 TIN: 2020336560 Numer VAT: SK2020336560
 • Zarejestrowana siedziba: AS TRADING, Rybničná 38, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05 07.11.2008
  Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91 07.11.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Kráľ 3 319 € (50%) Hraničná 1 Bratislava 821 05
  Ing. Karol Tilandy 3 319 € (50%) Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   15.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 06
   14.05.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   19.03.2004Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   13.12.2002Nové obchodné meno:
   AS TRADING, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov, náradia, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   montáž a demontáž lešení a debnení z vopred vyhotovených dielcov
   12.12.2002Zrušené obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   02.02.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   01.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   14.12.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   03.12.1993Nové obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava