Utwórz fakturę

LeNS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LeNS
PIN 31364161
TIN 2020336615
Numer VAT SK2020336615
Data utworzenia 15 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LeNS
Sibírska 5
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 331 656 €
Zysk 2 696 €
Kapitał 178 281 €
Kapitał własny 94 080 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.lens.sk
Telefon(y) +421244458354
Nr(y) faksu 0244458353
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 54,363
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 54,363
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,589
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,991
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 19,195
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,931
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,772
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 217,354
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,776
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 11,671
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,163
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 68,607
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,696
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,578
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 99,132
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,446
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,024
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,338
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,309
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,775
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 331,656
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 205,597
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 125,880
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 318,469
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 138,174
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,131
C. Usług (účtová grupa 51) 51,610
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 101,567
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 979
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,008
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,187
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 122,562
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 9,531
M. Koszty oprocentowania (562) 5,621
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,910
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -9,531
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,656
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,696
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364161 TIN: 2020336615 Numer VAT: SK2020336615
 • Zarejestrowana siedziba: LeNS, Sibírska 5, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava 02.03.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Igor Zrubec 6 639 € (100%) Krížna 24 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.07.2005Noví spoločníci:
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava
   06.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Király Bakošova 2104/44 Bratislava 841 03
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava
   28.11.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom strojov a prístrojov
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   fotografické služby
   nákup, predaj a prenájom audiovizuálnych a textových záznamov, v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava Vznik funkcie: 02.03.2000
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava
   28.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Robert Király Bakošova 2104/44 Bratislava 841 03
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava
   27.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava
   02.03.2000Noví spoločníci:
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Zrubec Krížna 24 Bratislava
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   20.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   19.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   JUDr. Mária Králová Studenohorská 55 Bratislava
   Ing. Jozef Žabka Černyševského 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   15.12.1993Nové obchodné meno:
   LeNS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 5 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie servisnej činnosti výpočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava
   JUDr. Mária Králová Studenohorská 55 Bratislava
   Ing. Jozef Žabka Černyševského 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Kavický Vajnorská 88 Bratislava