Utwórz fakturę

EUROSTYLE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROSTYLE
PIN 31364331
TIN 2020352961
Numer VAT SK2020352961
Data utworzenia 22 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROSTYLE
Obchodná 72
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 730 736 €
Zysk 3 324 €
Kapitał 587 003 €
Kapitał własny 331 631 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252731408
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 545,710
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,345
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,345
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,345
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 530,833
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 520,827
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 513,981
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 6,846
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -10,926
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 242
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -11,168
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,932
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,174
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,758
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,532
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,532
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 545,710
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,870
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 174,705
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 943
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 943
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 151,258
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 151,258
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,324
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,840
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 662
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 662
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 205,537
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,653
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,653
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 130,988
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,820
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,010
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,641
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,641
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 728,606
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 730,736
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 704,556
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,050
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,820
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 716,795
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 442,491
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,825
D. Usług (účtová grupa 51) 135,800
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 106,800
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 75,002
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,918
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,880
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 786
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,177
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,177
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,916
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,941
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 128,310
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 221
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,964
O. Walutowe straty (563) 1,405
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,559
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,737
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,204
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,324
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016