Utwórz fakturę

CONSULENZE LEGALI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONSULENZE LEGALI
PIN 31364357
TIN 2020301976
Numer VAT SK2020301976
Data utworzenia 20 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONSULENZE LEGALI
Na Hrebienku 16
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 59 040 €
Zysk -2 603 €
Kapitał 37 503 €
Kapitał własny 15 649 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,682
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,434
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,434
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,434
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,489
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,909
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,909
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,909
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,580
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,208
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,372
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 759
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,682
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,045
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 380
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 380
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,309
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,309
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,603
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,417
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,417
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,586
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,586
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 312
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 175
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,344
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,220
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 58,252
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 59,040
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 58,252
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 788
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,482
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,192
D. Usług (účtová grupa 51) 33,262
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,230
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,492
4. Koszty społeczne (527, 528) 498
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,434
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,718
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,718
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,646
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,442
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,798
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 218
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 218
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -197
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,639
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 964
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364357 TIN: 2020301976 Numer VAT: SK2020301976
 • Zarejestrowana siedziba: CONSULENZE LEGALI, Na Hrebienku 16, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02 20.12.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Daniela Surkošová 6 971 € (70%) Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
  Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová 2 988 € (30%) Haydnova 21 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2010Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   skladovanie
   faktoring a forfaiting
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   04.02.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   01.01.2009Nové obchodné meno:
   CONSULENZE LEGALI s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.2008
   31.12.2008Zrušené obchodné meno:
   CONSULENZE INTERNAZIONALI, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   11.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.06.1999
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.1993
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.06.1999
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   03.09.2001Nové sidlo:
   Na Hrebienku 16 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci
   02.09.2001Zrušené sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu podľa zákona číslo 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
   04.08.1999Noví spoločníci:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   25.11.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prieskum trhu a verejnej mienky
   informačná činnosť /sledovanie médií tlač, TV, rozhlas/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu podľa zákona číslo 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   07.06.1995Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   06.06.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Primo Boccardo Via Pontevigodarzere 212 Padova Talianska republika
   20.12.1993Nové obchodné meno:
   CONSULENZE INTERNAZIONALI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Primo Boccardo Via Pontevigodarzere 212 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava