Utwórz fakturę

MIDITECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MIDITECH
PIN 31364365
TIN 2020319818
Numer VAT SK2020319818
Data utworzenia 10 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MIDITECH
Diaľničná cesta 12
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 970 450 €
Zysk 16 168 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232113101, 0232113103
Telefon(y) kom. 0948496318
Nr(y) faksu 0232113100
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 735,728
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,676
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,676
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,676
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 713,462
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 253,359
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 101
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 224,935
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 28,323
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 12,048
8. Podatek odroczony należności (481A) 12,048
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 348,236
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 347,739
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,739
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 497
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 99,819
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 151
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 99,668
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,590
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,303
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,287
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 735,728
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 525,632
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 400,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 400,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 27,219
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 27,219
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,245
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 125,758
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,513
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,168
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,096
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 495
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 495
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,849
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 166,559
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 166,559
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,763
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,257
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,387
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,750
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 133
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 752
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,972,613
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,970,450
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,967,984
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,466
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,941,288
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,546,358
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,862
D. Usług (účtová grupa 51) 226,069
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 129,065
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 91,705
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,240
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 742
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,410
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,410
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,782
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,162
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 177,695
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,163
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,151
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,406
O. Walutowe straty (563) 5,550
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,856
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,243
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,751
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,869
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364365 TIN: 2020319818 Numer VAT: SK2020319818
 • Zarejestrowana siedziba: MIDITECH, Diaľničná cesta 12, 90301, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01 10.12.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Kelo 200 000 € (50%) Moyzesova 2217/86 Modra 900 01
  R.G. SAFETY SA 200 000 € (50%) Reims 511 00 Francúzska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.10.2010Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   27.06.2009Noví spoločníci:
   Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.12.1993
   26.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 10.12.1993
   05.03.2009Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 12 Senec 903 01
   04.03.2009Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   15.12.2005Noví spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   14.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   06.11.2004Noví spoločníci:
   R.G. SAFETY SA Rue du Docteur Lemoine 74 Reims 511 00 Francúzska republika
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 10.12.1993
   05.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.12.1993
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.12.1993
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   14.05.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   13.05.2001Zrušené sidlo:
   Príjazdná 7/A Bratislava 831 07
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   19.08.1997Nové predmety činnosti:
   tlač kníh
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
   23.02.1995Nové sidlo:
   Príjazdná 7/A Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Tokajícka 2 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   10.12.1993Nové obchodné meno:
   MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Tokajícka 2 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava