Utwórz fakturę

SLOV PM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOV PM
PIN 31364390
TIN 2020339365
Numer VAT SK2020339365
Data utworzenia 02 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOV PM
Pri mlyne 10
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 626 919 €
Zysk 2 050 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421248204010, +421243639191
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 518,780
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 177,187
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 177,187
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 151,155
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,032
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 317,344
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,123
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 33,123
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,123
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 197,023
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 195,023
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,023
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,271
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80,927
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,249
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,491
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,758
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 518,780
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,426
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,341
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,341
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 101,396
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 101,396
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,050
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,354
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,950
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,651
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 394,882
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 180,500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 197,673
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,267
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,327
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,282
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,833
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,522
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 627,775
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 626,919
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 82,048
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 544,156
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 715
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 617,933
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 70,029
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 185,277
D. Usług (účtová grupa 51) 253,636
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 73,042
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,292
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,383
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,367
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,442
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,257
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,257
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,416
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,834
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,986
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 117,262
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 856
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 819
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 819
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 37
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,730
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,438
2. Pozostałe koszty (562A) 2,438
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,284
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,874
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,112
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,062
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,062
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,050
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364390 TIN: 2020339365 Numer VAT: SK2020339365
 • Zarejestrowana siedziba: SLOV PM, Pri mlyne 10, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.05.2000
  Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 30.11.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Hulánsky 3 320 € (50%) Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Melinda Neumannová 3 320 € (50%) Hálova 4 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.05.2000
   Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   31.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2000
   20.12.2005Nové sidlo:
   Pri mlyne 10 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   leasing priemyselného tovaru
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2000
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   easing priemyselného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   28.05.2004Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   27.05.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   07.11.2000Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   06.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   22.01.1996Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   21.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   02.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOV PM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   poradenská činnosť v odboroch podnikania
   easing priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava